surenkamieji:

tvirtame grunte įrengiant sekliuosius juostinius pamatus (be rūsio) pamatų duobė gali būti kasama minimalaus gylio, t.y. giliau arba iki įšalo lygio (apie 1,2 m) ir giliau gruntinio vandens. Juostiniai pamatai įrengiami, jeigu laikančiųjų sienų medžiaga yra sunkesnė, pavyzdžiui blokeliai su plytine apdaila, mūras. Jeigu namo sienos yra iš lengvos medžiagos, o grunto savybės geros juostiniai pamatai nebus pilnai efektyvūs. Tokiu atveju pakanka sekliųjų stulpinių pamatų, kurie bus pigesnis variantas.